Regulamin Baty

Regulamin OSADY JEŹDZIECKIEJ BATA
Witamy Państwa serdecznie w naszym domu i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i
bezpieczeństwa naszych gości.
Po zapoznaniu się z regulaminem prosimy o poświadczenie znajomości jego treści na wypełnianych
kartach meldunkowych.
1. Rezerwacji pobytu można dokonać osobiście, telefonicznie, lub pocztą elektroniczną.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 30% kosztów pobytu w formie zadatku. Pozostała kwota
należności uiszczana jest w dniu przyjazdu.
2. Zadatek jest bezzwrotny, chyba że rezygnacja z rezerwacji nastąpi najpóźniej na 31 dni przed
zaplanowanym rozpoczęciem pobytu. W takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty.
Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
3. W cenę pobytu wliczone są media, dostęp do części wspólnej domu ze wszystkimi przedmiotami
wyposażenia i urządzeniami technicznymi, bielizny pościelowej oraz ręczników.
4. W dniu przyjazdu prosimy Państwa o wypełnienie kart meldunkowych oraz uregulowanie
pozostałej należności za pobyt. Jesteśmy zobowiązani do meldunku każdego gościa, z góry
dziękujemy za wyrozumiałość.
5. Jeśli zdecydują się Państwo na przerwanie pobytu w „BACIE” wcześniej, nie przysługuje
Państwu zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
6. Informacje turystyczne, mapy i foldery dotyczące okolicznych atrakcji znajdziecie państwo w
części zwanej „Salonem wypoczynkowym” i na parterze w „Kredensie”. W przypadku
jakichkolwiek pytań, wątpliwości dotyczących korzystania z urządzeń technicznych, zastrzeżeń
bądź awarii prosimy o kontakt z gospodarzami.
7. W domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczący również łazienek).
8. Osoby nie zameldowane w „BACIE” mogą przebywać na terenie domu wyłącznie za wcześniejszą
zgodą gospodarzy.
9. Prosimy o niezakłócanie spokojnego pobytu oraz przestrzeganie ciszy nocnej innych gości a
także sąsiadów „BATY”.
10. Sprzęt narciarski, sanki, rowery i inne sprzęty prosimy pozostawiać w pomieszczeniu domu, do
którego klucze zostaną Państwu przekazane w dniu przyjazdu.
11. Wraz z kluczem do pokoju otrzymają Państwo również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o
zamykanie ich za sobą.
12. W przypadku opuszczania domu prosimy o pozamykanie wszystkich okien, wyłączenie
urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie, telewizory) oraz zamknięcie drzwi
wejściowych na klucz.
13. Parking mieszczący się na terenie Gospodarstwa „BATA” jest bezpłatny, niestrzeżony.
14. Prosimy o nie przywożenie ze sobą zwierząt domowych (psów, kotów) bez zezwolenia
gospodarzy.
15. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa, w
budynku zainstalowany jest alarm przeciwpożarowy. W pokojach i łazienkach nie wolno używać
grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów
zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia apartamentu. Nie dotyczy to
ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
17. W razie pilnej potrzeby apteczkę znajdą Państwo w „Kredensie ” na parterze.
18. Prosimy o przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska, w szczególności:
a) nie wykorzystaną przez Państwa bieliznę pościelową oraz ręczniki proszę odkładać w widoczne
miejsce, aby nie trafiły niepotrzebnie do pralni,
b) prosimy o segregację śmieci – pojemniki na szkło i plastik znajdą Państwo na zewnątrz budynku,
pozostałe odpady wyrzucamy do kontenera na śmieci znajdującego się przy wjeździe na teren
„BATY”,
c) starajmy się oszczędzać energię elektryczną.
19. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy
schodach, użytkowaniu urządzeń elektrycznych oraz na zewnątrz domu przy wybiegach dla koni, oraz
drodze dojazdowej do budynku.
20. Gość „BATY” ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia,
zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego
winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu
szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
21. Gospodarze „BATY” zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w
przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości, bez zwrotu kosztów pobytu.
Regulamin „BATY” podaje się gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej www.osadabata.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez gościa i
pisemnym poświadczeniu znajomości jego treści, dokonanym przy czynnościach meldunkowych.
Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo
zadowoleni z pobytu w naszym domu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego
odwiedzenia „BATY”.
BARBARA I TADEUSZ GŁĘBOCCY